Ogólne Warunki

1. Informacje o nas

Ta strona jest obsługiwana, a zakupione towary będą dostarczane przez ROImedia E-Commerce BV ("my"). Jesteśmy zarejestrowani w Izbie Handlowej w Rotterdamie pod numerem 59675594 z biurem zarejestrowanym w De Giesel 5, 6081 PG Haelen, Holandia, który jest naszym głównym adresem transakcji.

Nasz numer VAT to NL853599907B01

Możesz skontaktować się z nami pod adresem service@indeshop.eu lub napisać do nas na adres powyżej. IndeSHOP jest certyfikowany przez Trusted Shops i udało mu się zaangażować w kodeks postępowania Trusted Shops, który można obejrzeć na stronie www.trustedshops.com

2. Twoje informacje

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe zgodnie z naszą polityką prywatności, którą można znaleźć w danym dokumencie.

3. Komenda

Możesz złożyć zamówienie na zakup towaru na sprzedaż na tej stronie, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie i klikając żądany przedmiot. Będziesz mieć możliwość sprawdzenia i skorygowania błędów popełnionych przy inicjowaniu zamówienia, dopóki nie klikniesz "Zamów płatność" na stronie kontrolnej. Jeśli złożysz zamówienie na stronie, klikając "Zamów, aby zapłacić", twoje zamówienie staje się dla nas ofertą zakupu towarów zamówionych na tej stronie. Potwierdzamy odbiór zamówienia za pośrednictwem automatycznie generowanej wiadomości e-mail w celu przyjęcia zamówień. Przez tego e-maila umowa zostanie rozwiązana.

Kontrakt będzie odnosił się tylko do tych konkretnych pozycji, do których odnosi się e-mail, potwierdzając w ten sposób akceptację Twojego zamówienia. Powinieneś przeczytać i zweryfikować dane w tym e-mailu, aby upewnić się, że są poprawne. Jeśli dane e-mail potwierdzające Twoje zamówienie są nieprawidłowe lub jeśli nie jesteś zadowolony z tych danych, skontaktuj się z nami pod adresem service@indeshop.eu.

Językiem umowy jest język angielski

Gdziekolwiek przyjmiemy Twoje zamówienie, naszym obowiązkiem jest dostarczyć towar zgodnie z naszymi Warunkami.

4. Cena i cena dostawy

Informacje o cenie mogą być przez nas modyfikowane bez uprzedzenia, a te wskazane przez stronę w momencie składania zamówienia będą miały zastosowanie do tego zamówienia.

Od czasu do czasu na stronie mogą pojawić się błędy i towary o nieprawidłowych cenach. W takich okolicznościach nie będziemy zobowiązani do dostarczenia towarów po niewłaściwej cenie lub wcale. Będziemy (według naszego wyłącznego uznania) anulować zamówienie i zwrócić zapłaconą cenę lub podejmiemy uzasadnione starania, aby skontaktować się z Tobą. Jeśli nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować lub nie chcesz kontynuować zamówienia po ustalonej cenie, anulujemy zamówienie i zwrócimy zapłaconą cenę. Jednakże, gdy uczciwa cena towarów jest niższa niż deklarowana cena, możemy (według naszego uznania) kontynuować zakup i naliczyć niższą kwotę za wysyłkę.

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie ceny zawierają podatek VAT (jeśli dotyczy), ale nie obejmują kosztów dostawy. Ceny przesyłek można sprawdzić w dziale Transport i dostawa.

Zostaną one zgłoszone osobno przed wysłaniem zamówienia i zostaną potwierdzone przez e-mail.

5. Dostępność i dostawa

Informacje wyświetlane na tej stronie dotyczące dostępności produktu można zmienić bez powiadomienia. Nie możemy zagwarantować stałej i ciągłej dostępności wszystkich produktów na tej stronie. Wszystkie zamówienia zależą od dostępności w tym czasie. Dostarczamy na cały świat, dopóki dostawa nie będzie możliwa na danym obszarze. Dostarczymy zamówione produkty pod wskazany adres przy składaniu zamówienia na tej stronie.

Dostawa będzie zgodna z informacjami o produkcie na stronie, po których Twoje zamówienie zostanie przyjęte.

Zrobimy co w naszej mocy, aby dostarczyć towar w określonym i zatwierdzonym terminie, lub jeśli data nie zostanie ustalona, w ciągu 30 dni po przyjęciu zamówienia W nieprzewidzianych okolicznościach pozostających poza naszą kontrolą (na przykład, niekorzystny czas, nieprzewidziane opóźnienia spowodowane ruchu drogowego, odchyleń lub awarii mechanicznych, wszelkich innych przypadków pozostających poza naszą kontrolą), możemy nie być w stanie dostarczyć towarów w wyznaczonym terminie i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonanie zamówienia został spowodowany w całości lub w części przez takie okoliczności. W przypadku, gdy dostawa nie zostanie zrealizowana, wspólnie ustalimy alternatywną datę dostawy produktu.

Nie ponosimy również odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane niedostępnością osoby do przejęcia dostarczonego zamówienia. Twoim obowiązkiem jest, aby jak najszybciej skontaktować się z pocztą lub firmą kurierską, aby zorganizować odbiór i dostawę produktów, których nie można odzyskać z powodu Twojej niedostępności.

6. Uniewinnienie

Zapłata towarów musi nastąpić zgodnie z procedurą opisaną w "Dostawa i płatność".

7. Prawo do anulowania

Masz prawo anulować niniejszą umowę w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Okres wypowiedzenia wygaśnie po 14 dniach od daty zakupu lub od osoby trzeciej, z wyjątkiem przesyłki i ostatnich rzeczy materialnych wskazanych przez twoje zakupy.

Aby skorzystać z prawa do anulowania, musisz nas poinformować (ROImedia E-Commerce BV, Roermondseweg 28, 6081 NV Haelen, Holandia, service@indeshop.uk, kontakt: +31 (0) 88 800 9828) o swojej decyzji. aby anulować tę umowę za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. list wysłany pocztą, faksem lub e-mailem). Możesz użyć modelu anulowania zamówienia, ale nie jest to wymagane. Aby przesłać oświadczenie przed datą wygaśnięcia, należy złożyć wniosek o wykonanie prawa do anulowania zamówienia przed upływem terminu.

Skutki anulowania

W przypadku, gdy anulujesz tę umowę, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane płatności, w tym cenę dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów Twojego wyboru, innego rodzaju dostawy niż najtańsza standardowa dostawa, którą zapewniamy). Możemy dokonać wypłaty z tytułu zwrotu wartości wszystkich dostarczonych towarów, jeżeli straty te wynikają z niewłaściwego zarządzania z Twojej strony. Zwrot dokonamy bez zbędnych opóźnień i nie później niż w
(a) 14 dni po otrzymaniu wszystkich zakupionych towarów, lub
(b) (Wcześniej) 14 dni po przedstawieniu dowodu zwrotu zakupów, lub
(c) w przypadku braku dostaw, po 14 dniach od otrzymania informacji o decyzji o anulowaniu zamówienia.

Zwrot środków dokonamy za pomocą tej samej metody płatności, która została użyta podczas inicjowania transakcji, chyba że wybrałeś inną metodę. W każdym przypadku nie będziesz ponosić żadnych opłat w związku ze zwrotem pieniędzy. Możemy zachować zwrot kosztów do momentu otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia dowodu, że towary zostały nam przesłane, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz wysłać towar lub przekazać go nam bez zbędnej zwłoki i nie później niż 14 dni od dnia, w którym powiadomiłeś nas o unieważnieniu umowy. Termin jest spełniony, jeśli odeślą Państwo towar przed upływem 14 dni.

Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów

Odpowiadasz za zmniejszenie wartości towarów wynikające z manewrów innych niż konieczne i mających na celu określenie charakteru, cech i działania towarów

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do następujących rodzajów umów: ● Kontrakty na dostawę towarów wykonanych na zamówienie lub niestandardowych
● Umowy o dostarczenie towarów, które mogą zostać uszkodzone lub wygasły w krótkim czasie
● Kontrakty na sprzedane towary, których nie można zwrócić ze względów zdrowotnych lub higienicznych i które zostały otwarte po dostawie.
● Kontrakty na towary, które po dostarczeniu są zgodne z ich charakterem, nierozłącznie łączone z innymi elementami
● Umowy na zapieczętowane nagrania dźwiękowe lub zapieczętowane nagrania wideo lub zapieczętowane programy komputerowe, które zostały otwarte po dostarczeniu.
● Kontrakty, periodyki lub magazyny gazet, z wyjątkiem umów abonamentowych na dostarczanie takich publikacji

8. Anulowanie z naszej strony

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania umowy, jeśli na przykład:
● Nie mamy wystarczającej ilości zapasów, aby móc dostarczyć Twoje zamówienie
● Unul sau mai multe produse comandate de ie. au avut un preţ setat incorect.

Jeśli anulujemy umowę, otrzymasz e-mail z powiadomieniem, a my zwrócę na Twoje konto jak najszybciej kwotę potrąconą z Twojej karty kredytowej lub debetowej.

9. Tytuł i ryzyko

Zostań właścicielem zamówionego towaru, gdy otrzymasz dostarczony towar, a my otrzymamy pieniądze z pełnej zapłaty za towar. Po wysłaniu produktu do Ciebie lub Twojej osoby, będzie to na twoje ryzyko i odpowiedzialność.

10. Odpowiedzialność

Zakresie, w jakim nie jest to zabronione przez prawo, nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności z tego tytułu:
● strata, która jest nieprzewidywalna (jest przewidywalna, gdy wystąpiła wyraźna konsekwencja naszego naruszenia lub była częstym naruszeniem podczas zatwierdzania umowy),
● stratę, która powstaje, gdy nie jesteśmy winni lub nie zgadzamy się z Warunkami; lub Największa straty biznesowe (w tym utrata zysków, straty biznesowe, kontrakty, klienci, możliwości biznesowe i inne podobne straty, a także zaprzestanie działalności). Nic w tych okolicznościach nie wpłynie na naszą odpowiedzialność: (a) za fałszywe oświadczenie; (b) śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z naszego zaniedbania; (c) zgodnie z częścią I ustawy o ochronie konsumentów z 1987 r .; (d) w przypadku naruszenia warunku dotyczącego tytułu lub w odniesieniu do wszelkich dostarczanych przez nas towarów; lub (e) w związku z jakąkolwiek inną odpowiedzialnością, w tym obowiązkami wynikającymi z przepisów o sprzedaży towarów lub świadczeniu usług, które mogą być wyłączone lub ograniczone przez prawo.

11. Evenimente dincolo de controlul nostru

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie produktów zamówionych przez Ciebie, które zostały spowodowane przez nieprzewidziane okoliczności i poza naszą kontrolą (w tym, bez ograniczeń, wypadki, drastyczne warunki pogodowe, pożar, eksplozja, powódź, burza, trzęsienie ziemi, klęska żywiołowa, awarie sieci telekomunikacyjnych, niezdolność do korzystania z sieci transportowych, akty pobożności, ataki terrorystyczne, wojna, zamieszki społeczne, zamieszki, strajki, blokady i inne spory przemysłowe, restrykcje rządowe i ograniczenia import lub eksport).

12. Ogólny

Jeśli jakakolwiek usługa świadczona przez Warunki jest niewłaściwa, niezgodna z prawem lub niewykonalna, nie wpłynie to na ważność, legalność lub zastosowanie jakiejkolwiek innej usługi świadczonej przez Warunki i odwołanie danego postanowienia.

Żadna inna osoba niż Ty i my mamy prawo do narzucenia naszej zgody na mocy (Prawa osób trzecich) z 1999 r. Lub innych.

Jeżeli nie będziemy nalegać na wypełnienie któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z naszej umowy lub jeśli nie skonsolidujemy naszych praw przeciwko tobie lub jeśli spóźnimy się, aby to zrobić, nie oznacza to, że zrzekamy się naszych praw i nie oznacza to, że nie powinniśmy w celu spełnienia tych zobowiązań. Jeśli nie spełnimy Twoich zobowiązań, zrobimy to tylko w formie pisemnej, co nie oznacza, że automatycznie popełnimy Twoją późniejszą niezgodność i brak płatności.

Użytkownik nie może cedować ani przenosić żadnych praw ani zobowiązań wynikających z naszej umowy, chyba że wyrazimy na to zgodę na piśmie.

Od czasu do czasu możemy aktualizować, modyfikować i ulepszać niniejsze Warunki bez uprzedzenia. Za każdym razem, gdy kupujesz od nas towary, obowiązują w tym czasie warunki (określone na tej stronie). Sprawdź naszą stronę, aby upewnić się, że rozumiesz, jakie zasady i warunki mają zastosowanie.

13. Prawo i jurysdykcja

Warunki te podlegają holenderskiemu sądowi. Wszelkie umowy zakupu z tej strony lub wszelkie wymagania wynikające z takiej umowy lub w związku z nią będą regulowane przez prawo holenderskie.